ΝΟΜΟΣ 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

Home/Uncategorized/ΝΟΜΟΣ 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

NOMOΣ 4738/2020

«Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

 

Ο νέος νόμος της πτώχευσης περιλαμβάνει δύο στάδια :

 

Α. Το στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υπερχρεωμένους πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες να έχουν πλέον το δικαίωμα στη «δεύτερη ευκαιρία» και την επιλογή να ρυθμίσουν έως 240 δόσεις τις οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, προστατεύοντας παράλληλα την πρώτη τους κατοικία. Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, επιδοτούνται τα δάνεια της πρώτης κατοικίας.Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων.

Β.Το στάδιο της πτώχευσης ή πλειστηριασμού: Οι ευάλωτες κατηγορίες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος αποκτά τη κυριότητα του ακινήτου και προχωρά σε μίσθωση της κατοικίας για 12 έτη. Η μίσθωση καταγγέλεται αν ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή 3 μισθωμάτων.

Όταν ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων, μπορεί να επαναγοράσει και να αποκτήσει το ακίνητο έναντι τιμήματος επαναγοράς.

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου θα ορισθούν με υπουργική απόφαση. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα στεγαστικού επιδόματος για τον οφειλέτη που ανέρχεται σε 70 ευρώ με ανώτατο όριο τα 210 ευρώ.

Για την οριστική απαλλαγή από τα χρέη του (δεύτερη ευκαιρία), ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές 36 μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης. Για όσους χάνουν την κύρια κατοικία, η απαλλαγή επέρχεται σε 1 χρόνο.

ΝΟΜΟΣ 4738/2020