ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Χατζημιχαήλ Κυριακή
Home/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
7696997

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

  • Εξωστική αγωγή
  • Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων
  • Αγωγή αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου
  • Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου
  • Κοινόχρηστα
  • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς