ΝΟΜΟΣ 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

NOMOΣ 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».   Ο νέος νόμος της πτώχευσης περιλαμβάνει δύο στάδια :   Α. Το στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υπερχρεωμένους πολίτες, φυσικά

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 9883/2019 Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: ………………. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: ………………. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές ……………………… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την ……………….., για να δικάσει τη με

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΠΑ – ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ( ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΑ)

Αριθμός απόφασης: 5420/2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄- ΤΡΙΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Ιανουαρίου 2020, με δικαστές τις ….., Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., …….. (εισηγήτρια) και ………………, Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής που τυχόν – έχει ή θα – ασκηθεί, και σε περίπτωση μη λύσης της εκκρεμούς διαφοράς με διαμεσολάβηση, οφείλουν τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί

54557

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής που τυχόν – έχει ή θα – ασκηθεί, και σε περίπτωση μη λύσης της εκκρεμούς διαφοράς με διαμεσολάβηση, οφείλουν τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί