ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χατζημιχαήλ Κυριακή
Home/ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δικηγόρος Κυριακή Χατζημιχαήλ & οι Συνεργάτες της, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ασχολούνται με υποθέσεις:

 • Αστικού Δικαίου (Οικογενειακό – Εμπράγματο – Ενοχικό – Κληρονομικό)
 • Εμπορικού Δικαίου (Δίκαιο Εταιρειών – Αξιόγραφα – Σήμα)
 • Διοικητικού Δικαίου (συμπεριλαμβανομένου και Δικαίου Αλλοδαπών) και
 • Ποινικού Δικαίου

Ειδικότερα, αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας, κληρονομικών, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ακινήτων, Κτηματολογίου, εταιριών, σωματείων, δικαστικών διαφορών με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τροχαία ατυχήματα και μηνύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μπορεί να προσφέρει ένα νομικό γραφείο ή ένας δικηγόρος.

Τα πάντα σχετικά με το Αστικό Δίκαιο στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Επίσης, ασχολούνται με τη δικαστική διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών μειώσεων αναδρομικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καταμέτρηση συνταξιοδοτικού χρόνου όλων των ταμείων.

Η Δικηγόρος Χατζημιχαήλ Κυριακή και ως διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, ενθαρρύνει και αναλαμβάνει την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με το θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση του Ν. 3869/2010 (Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ), με τη σύνταξη δικογράφου και κατάθεση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010.

 • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας των αιτούντων.
 • Παύση παρακράτησης υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Μεταρρύθμιση – ανάκληση απόφασης Ειρηνοδικείου για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών, εφόσον υπάρχει μεταβολή των οικονομικών δεδομένων.
 • Παράσταση ενώπιον του Εφετείου.
 • Εξάλειψη προσημείωσης.

Έκδοση διαταγής πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων (που αποδεικνύεται με έγγραφο που φέρει υπογραφή του εκδότη και είναι βέβαιης χρονολογίας), από αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές, τιμολόγια, φορτωτικές) και από ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους.

 • Αποδοχή κληρονομιάς,
 • Αποποίηση κληρονομιάς,
 • Αποποίηση για λογαριασμό ανηλίκου,
 • Δημοσίευση διαθήκης,
 • Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας.
 • Κληρονομητήριο
 • Πιστοποιητικά

Σύνταξη – κατάθεση – παράσταση αγωγής αποζημίωσης υλικών ζημιών και σωματικής βλάβης από τροχαίο ατύχημα, διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας αυτού, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη σε περίπτωση θανάτου.

 • Εξωστική αγωγή
 • Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων
 • Αγωγή αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου
 • Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Κοινόχρηστα
 • Διαφορες μεταξύ συνιδιοκτητών

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το εθνικό κτηματολόγιο δημιουργήθηκε έτσι ώστε να τακτοποιηθούν οι όποιες εκκρεμότητες και να οπλισθούν με τίτλους τα ακίνητά σας.
Η σύνταξη του αποσκοπεί στο να λυθούν τα προβλήματα που εκάστοτε αντιμετώπιζε ο κάθε πολίτης της χώρας μας ερχόμενες στην επιφάνεια ιδιοκτησιακές πλημμέλειες και αμέλειες ιδιόκτητων ακινήτων καθώς πολλά από τα ακίνητα δεν φέρουν τίτλους ιδιοκτησίας κ.λπ.
Η δήλωση στο κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική και αν δεν τακτοποιηθεί υπάρχουν νομικές κυρώσεις.
ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΤΛΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Μετά την επιλογή του ακινήτου που θέλει κάποιος να αγοράσει είναι απαραίτητο να απευθυνθεί σε δικηγόρο έτσι ώστε αυτός να ξεκινήσει την έρευνα σχετικά με το ακίνητο στο υποθηκοφυλακείο έτσι ώστε να διαπιστώσει τυχόν αμέλειες ή πλημμέλειες που αφορούν το ακίνητο και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσει τα συμφέροντα του αγοραστή, και να συντονίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του ακινήτου.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη σωστή σύνταξη ενός συμβολαίου. Με το εξειδικευμένο προσωπικό και τους συνεργάτες μας ελέγχουμε την εγκυρότητα και γνησιότητα όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών, τα έγγραφα τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων, τη Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, τον έλεγχο των δηλώσεων Ε9 του πρώην ιδιοκτήτη, καθώς επίσης τον έλεγχο των λογαριασμών ΔΕΗ εάν αναφέρουν τα σωστά τ.μ. και ορθές τιμές ζώνης με βάση τις οποίες γίνεται ο υπολογισμός των φόρων.

 • Σύνταξη – τροποποίηση πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Μισθωτήρια
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους, διακανονισμού της οφειλής
 • Χρησιδάνειο
 • Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής κ.ά.
 • Αγωγή Διαζυγίου (Συναινετικό, Λόγω διετούς διάστασης, διαζύγιο αντιδικίας)
 • Ασφαλιστικά μέτρα – αγωγή διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων
 • Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκισης
 • Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα
 • Υιοθεσία
 • Σύσταση πάσης φύσεως εταιρίας: Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Τροποποίηση καταστατικού
 • Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου
 • Κοινοπραξίες
 • Σύσταση εταιριών και στο εξωτερικό
 • Σωματεία
 • Κατοχύρωση σήματος καθώς και εμπορική εκμετάλλευση αυτού με τη μορφή χορήγησης αδειών χρήσης ή σύναψης συμβάσεων franchising. Η κατοχύρωση ονόματος (σήματος, επωνυμίας, λογοτύπου) αποτελεί προάσπιση του κεφαλαίου μίας εταιρίας ή επιχείρησης.
 • Προσφυγή – Αίτηση ακύρωσης
 • Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου (Δ.Ο.Υ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΙΚΑ)
 • Προσφυγή με αίτημα εξωδικαστικής επίλυσης
 • Σύνταξη – κατάθεση μήνυσης – έγκλησης
 • Υπεράσπιση
 • Σύνταξη – κατάθεση απολογητικού υπομνήματος
 • Σύνταξη – κατάθεση έγγραφης παροχής εξηγήσεων
 • Παράσταση πολιτικής αγωγής
 • Παράσταση ενώπιον Πταισματοδικείου, Πλημμελειοδικείου και σε κάθε βαθμό διακαιοδοσίας

Όταν ένα πρόσωπο είναι ανίκανο να ενεργεί ορισμένες ή όλες τις δικαιοπραξίες, τότε πιθανόν να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (π.χ. άτομα με ψυχικές παθήσεις).
Ανάλογα με την περίπτωση, όταν το δικαστήριο υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση, είτε:

1. τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες, γιατί κρίνει ότι αδυνατεί να ενεργεί γι’ αυτές αυτοπροσώπως (στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική), είτε

2. ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη (επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική), είτε

3. αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.
Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αίτηση, οφείλει όμως να επιβάλλει στον συμπαραστατούμενο τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς που απαιτεί το συμφέρον του.

Ο συμπαραστάτης, συνήθως, είναι οικείο πρόσωπο του συμπαραστατούμενου, ο οποίος πλέον ενεργεί για λογαριασμό του και πάντα προς όφελος αυτού του τελευταίου.

 • Άδεια παραμονής,
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας,
 • Σύνταξη – κατάθεση – παράσταση προσφυγής
 • Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Αντιρρήσεις σε περίπτωση Απέλασης.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς